Tumblelog by Soup.io
 • aconcagua
 • martynkowa
 • LittleMissPipedreams
 • deadmartian
 • anjamr
 • kitana
 • mademoiselle-j
 • arienaitsuno
 • kupka
 • angelsdemon
 • guyver
 • CatChi
 • strangeee
 • lonelygirl15
 • hole-love
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

November 03 2017

3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaczarnemajtki czarnemajtki

October 26 2017

8077 0bf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnlyBlue OnlyBlue
6239 dff5 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaOnlyBlue OnlyBlue
2867 49ae 500

red-lipstick:

Sophie Lécuyer  (French, b. 1987, Épinal, France) - Picking, 2015   Etching and Aquatint

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaOnlyRed OnlyRed
7895 902b 500
LA LA LAND 2049
Reposted fromvolldost volldost viazombiekrasko zombiekrasko
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viakomplikacja komplikacja
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja

October 16 2017

…Zadanie terapeuty polega na tym, by pomóc pacjentowi zobaczyć jak sam wyrządza sobie krzywdę. Wtedy pacjent będzie mógł to cierpienie zakończyć.Aby to osiągnąć, musimy najpierw zrozumieć co jest przyczyną cierpienia. Odpowiedzi na to ważkie pytanie ludzie poszukiwali od zawsze, począwszy od Buddy tysiące lat temu, aż po dzisiejszych neurobiologów. Terapeuci poznawczy mówią, że cierpimy przez nieprzystosowawcze procesy poznawcze. Terapeuci zorientowani na emocje - że przez uczucia, których unikamy. Psychoanalitycy - że z powodu nierozwiązanych konfliktów i reakcji przeniesieniowych w relacjach z ludźmi. Specjaliści od pracy z ciałem twierdzą, że przyczyną cierpienia jest zamrożenie w organizmie tendencji do przystosowawczego działania. Terapeuci behawioralni - że cierpimy z powodu wszelkich nieprzystosowawczych zachowań. Praktykujący terapię opartą na uważności uważają, że cierpimy, bo nie jesteśmy w stanie z pełną uwagą doświadczać bieżącej chwili. A co na to Budda? On twierdził, że cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości.
— Jon Frederickson, Współtworzenie zmiany
Reposted bykrainakredekswidronbagatelaSurvivedGirl
9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

October 09 2017

Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos
9145 e22d
Reposted fromtron tron viazombiekrasko zombiekrasko
4645 6776 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl