Tumblelog by Soup.io
 • aconcagua
 • martynkowa
 • LittleMissPipedreams
 • deadmartian
 • anjamr
 • kitana
 • mademoiselle-j
 • arienaitsuno
 • kupka
 • angelsdemon
 • guyver
 • CatChi
 • strangeee
 • lonelygirl15
 • hole-love
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaune-raconteuse une-raconteuse
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

September 16 2017

Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaDisney Disney

September 14 2017

1305 3925 500

Mad Duck Posters company has the license to produce new art and t-shirts based on the 1991 Guyver film. Come join the group on Facebook and vote for it to happen: https://www.facebook.com/groups/209531396249858

September 06 2017

0265 0ca8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
9565 d452
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaoxygenium oxygenium
2247 2bee
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaoxygenium oxygenium
2019 d407
Reposted fromweheartit weheartit via2708 2708
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabagatela bagatela
Reposted fromworst-case worst-case viaarwenan1 arwenan1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl