Tumblelog by Soup.io
 • aconcagua
 • martynkowa
 • LittleMissPipedreams
 • deadmartian
 • anjamr
 • kitana
 • mademoiselle-j
 • arienaitsuno
 • kupka
 • angelsdemon
 • guyver
 • CatChi
 • strangeee
 • lonelygirl15
 • hole-love
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
5604 7feb 500
0888 0645
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaune-raconteuse une-raconteuse
6646 7f9c 500
Reposted frompiehus piehus viakomplikacja komplikacja

January 11 2018

1464 44ed

Mount Fuji 3D book
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viawishlist wishlist
2536 f7d8
Reposted fromoll oll
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viakomplikacja komplikacja
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja

January 09 2018

0347 442c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadramat dramat
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu viadramat dramat
2278 02c7
Reposted fromzciach zciach viadramat dramat
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
9017 a9e7
Vasiliy Polenov - Grandmother’s garden(1878)
Reposted fromgruetze gruetze viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl